Skip to content Skip to footer

Nền tảng sáng tạo nội dung

Trí tuệ nhân tạo hỗ trợ bạn xây dựng nội dụng hiệu quả hơn.

Viết miêu tả công việc tự động

 

Bạn gõ: “Business Analyst (BA)/ Data Analyst”

Một mô tả tự động được đề xuất cho bạn

 

Bao gồm 3 phần Mô tả công việc, Yêu cầu công việc Quyền lợi 

ProtonX © 2023. All Rights Reserved.