Skip to content Skip to footer

Software Engineer Internship (Javascript)

AI Platforms

I) Tại sao bạn lại muốn làm việc với chúng tôi?

Mỗi tuần chúng tôi sáng tạo một ý tưởng và phát triển nó bằng Javascript. Nếu bạn mong muốn tìm kiếm cơ hội thực tập giúp bạn nắm chắc ngôn ngữ này từ các kỹ sư senior, đừng bỏ qua vị trí này nhé.

II) Miêu tả công việc

1. Vị trí công tác: Hà Nội, Việt Nam

2. Lương: Thương lượng tùy theo năng lực

3. Nhiệm vụ

       Tham gia học hỏi và đóng góp vào công cụ phát triển nội dung bao gồm:

 

Smart Editor

MLE Tool đánh giá code lập trình học máy

Streaming Video

Tăng tốc độ streaming video trên nhiều quốc gia khác nhau

Code Judge Engine

MLE Tool đánh giá code lập trình học máy

4. Kỹ năng yêu cầu

       a. Có nền tảng Thuật Toán

       b. Có nền tảng về thiết kế phần mềm và cơ sở dữ liệu (đặc biệt là No SQL)

       c. Nắm được Javascript cơ bản

       d. Có am hiểu về React + Nodejs là một lợi thế

III) Tại sao bạn muốn làm việc với chúng tôi?

 1. Được lập trình thuật toán hàng ngày để giải quyết những bài toán lớn lao

 2. Được học hỏi thiết kế ứng dụng bằng Javascript từ những chuyên gia

 3. Sau khi thực tập bạn sẽ, nắm được các công nghệ Web:

 4. Có giấy chứng nhận kèm dấu mộc của công ty

Microservice

Chia nhỏ hệ thống thành các service hoạt động độc lập

Thiết kế API

Thiết kế RESTFUL API cho các thiết bị cuối khác nhau

Single Page Application (SPA)

Tăng trải nghiệm người dùng với cơ chế SPA

React Component

Thiết kế một component giao diện, dùng được ở mọi nơi

Javascript

Hiểu và phân biệt được các khái niệm quan trọng như async/await, Promise

IV) Đăng ký

1. Link đăng ký: https://forms.gle/VF5zPZ6ad8VM15zh7

    2. Hạn đăng ký: 22/06/2023

V) Liên hệ thêm

a. Email: n[email protected]

ProtonX © 2023. All Rights Reserved.