Skip to content Skip to footer

Software Engineer (Javascript)

Knowledge Search Platform

I) Tại sao bạn lại muốn làm việc với chúng tôi?

Mỗi tuần chúng tôi sáng tạo một ý tưởng và phát triển nó bằng Javascript. Nếu bạn thực sự muốn tham gia và một team mạnh về phát triển ứng dụng AI thì đây là công việc mà bạn tìm kiếm.

II) Miêu tả công việc

1. Vị trí công tác: Việt Nam (có thể làm việc trực tuyến trong thời gian đầu)

2. Lương: 15.000.000 – 25.000.000 VNĐ

3. Nhiệm vụ

a. Tập trung vào phát triển nền tảng tìm kiếm tri thức ProtonX. https://protonx.io/

b. Thiết kế hệ thống có khả năng nhân rộng (scaling) trong thời gian ngắn

c. Làm việc cùng với Research Engineer để áp dụng các thuật toán mới nhất đặc biệt là thuật toán Tìm kiếm (BM25, DPR)

d. Triển khai các mô hình AI trên hệ thống thực tế (MLOps – Sẽ được đào tạo thêm)

4. Kỹ năng yêu cầu

a. Thực sự tốt với Thuật Toán

b. Có kiến thức Toán nền tảng

c. Thành thạo sử dụng Nodejs + ReactJS (ưu tiên ứng viên có khả năng làm Fullstack)

d. Có kinh nghiệm phát triển máy tìm kiếm (không bắt buộc)

III) Tại sao bạn muốn làm việc với chúng tôi?

1. Được lập trình thuật toán hàng ngày để giải quyết những bài toán lớn lao

2. Được tiếp cận và triển khai những công nghệ AI tiên tiến nhất

3. Sẽ được đào tạo nền tảng AI nếu bạn là người mới bao gồm: AI cơ bản + Học máy cơ bản + Deep Learning + MLOps

IV) Đăng ký

Link đăng ký: https://forms.gle/zTVhShAvAXKoUdLH9

V) Liên hệ thêm

1. Email: n[email protected]

2. Website: https://35.76.123.149/

ProtonX © 2023. All Rights Reserved.